Artykuły

Fundusz pracy 2012 – co rząd zrobi z pieniędzmi pracodawców?

02.01.2012 Autor: Karolina Kukla
W artykule znajdą Państwo informacje dotyczące planu finansowego Funduszu Pracy na 2012 rok. Projekt został poddany analizie oraz ocenie ze względu na jego zgodność z ustawowymi celami oraz efektywność proponowanych rozwiązań w walce z bezrobociem. Artykuł porusza następujące problemy: plany finansowania staży i specjalizacji lekarzy, pielęgniarek oraz położnych, gromadzenia nadwyżek przez Ministerstwo Finansów, jak również brak wpływu właścicieli firm na decyzje o wysokości i przeznaczeniu wydatków Instytucji. W artykule dokonano również analizy przychodów i wydatków instytucji w celu oceny jej funkcjonowania na przestrzeni ostatnich lat.

Karolina Kukla

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij