Artykuły

Flexicurity – elastyczne bezpieczeństwo na rynku pracy

18.08.2008 Autor: Krzysztof Belczyk
Flexicurity to nowe spojrzenie na funkcjonowanie rynku pracy. Koncepcja łącząca w sobie elementy elastyczności zatrudnienia z bezpieczeństwem socjalnym zdobywa w Europie coraz większą popularność. To dzięki niej, w kraju takim jak Dania jeszcze w latach 90 XX udało się pokonać problem bezrobocia, zwiększyć elastyczność rynku pracy, a przez to konkurencyjność gospodarki. Dziś państwo duńskie uchodzi za wzorowy przykład flexicurity. W artykule autor stara się wyjaśnić definicję flexicurity, a także przedstawić główne komponenty, które składają się na to pojęcie. W Polsce tego rodzaju sposób funkcjonowania rynku pracy jest dopiero na etapie planowania i dyskusji. Dla przykładu, w publikacji zestawiono informacje na temat głównych obszarów działania z obszaru flexicurity w Polsce i Danii. Pozwalają one ocenić różnice dzielące te kraje. Pomysł wdrożenia w Polsce „elastycznego bezpieczeństwa” jest zgodny z bieżącą strategią zatrudnienia Unii Europejskiej oraz mocno promowany przez organizacje zrzeszające pracodawców. Artykuł zawiera aktualne propozycje i koncepcje, które zdaniem pracodawców pozwolą stworzyć polski model flexicurity.

Krzysztof Belczyk

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij