Artykuły

Europejski dialog społeczny - modele współpracy związkowców z pracodawcami

27.07.2010 Autor: Krzysztof Belczyk
Unia Europejska pozostaje bardzo zróżnicowana pod względem form i możliwości, poprzez które pracodawcy i pracownicy osiągają wspólne porozumienia. W każdym państwie kształtowały je uwarunkowania historyczne, gospodarcze i kulturowe. W artykule przedstawiono ramy funkcjonowania dialogu społecznego w wybranych krajach europejskich. Scharakteryzowano modele negocjacji partnerów społecznych – typowe dla państw skandynawskich, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Opisano różnice między korporacyjnym i pluralistycznym sposobem zawierania umów między związkami zawodowymi a pracodawcami. Pokazano stopień przynależności zatrudnionych do organizacji związkowych w poszczególnych krajach UE. Wyjaśniono przyczyny spadku zainteresowania działalnością związkową w Europie w ostatnich latach. W publikacji podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku będzie zmierzał europejski dialog społeczny.

Krzysztof Belczyk

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij