Artykuły

Europejczycy pracujący wieczorami i w nocy

24.03.2014
Opracowanie ukazuje kwestie dotyczące pracy dziennej oraz tej mniej standardowej – wieczorowej i nocnej. Polska w badaniu zestawiona jest z Niemcami, Wielką Brytanią, Francją jak również z pozostałymi państwami Wspólnoty Europejskiej oraz Norwegią, Islandią i Szwajcarią. Artykuł zawiera dane o stosunku liczby pracujących w typowych godzinach do osób pracujących wieczorami i nocami. Badanie zawiera również informację o odsetku kobiet i mężczyzn wykonujących swoją pracę niestandardowo, oraz o wieku tych pracowników od 2008 do 2012 roku.

Na opracowanie składa się 8 tabel oraz 10 wykresów:

Tabela 1. Pracujący wieczorami w ogóle wszystkich pracujących w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 2. Pracujący w nocy w ogóle wszystkich pracujących w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 3. Pracujący wieczorami w ogóle wszystkich pracujących ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 4. Pracujący w nocy w ogóle wszystkich pracujących ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 5. Pracujący wieczorami w wieku 15-24 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 15 a 24 rokiem życia w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 6. Pracujący w nocy w wieku 15-24 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 15 a 24 rokiem życia w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 7. Pracujący wieczorami w wieku 55-64 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 55 a 64 rokiem życia w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 8. Pracujący w nocy w wieku 55-64 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 55 a 64 rokiem życia w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)

Wykres 1. Pracujący wieczorami w ogóle wszystkich pracujących w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 2. Pracujący w nocy w ogóle wszystkich pracujących w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 3. Kobiety pracujące wieczorami w ogóle wszystkich pracujących kobiet w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 4. Kobiety pracujące w nocy w ogóle wszystkich pracujących kobiet w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 5. Mężczyźni pracujący wieczorami w ogóle wszystkich pracujących mężczyzn w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 6. Mężczyźni pracujący w nocy w ogóle wszystkich pracujących mężczyzn w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 7. Pracujący wieczorami w wieku 15-24 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 15 a 24 rokiem życia w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 8. Pracujący w nocy w wieku 15-24 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 15 a 24 rokiem życia w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 9. Pracujący wieczorami w wieku 55-64 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 55 a 64 rokiem życia w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 10. Pracujący w nocy w wieku 55-64 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 55 a 64 rokiem życia w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij