Artykuły

Europejczycy pracujący w trybie zmianowym

03.03.2014
Opracowanie zawiera odpowiedź na pytanie czy popularna jest w dzisiejszych czasach praca na zmiany? Jaki odsetek w zestawieniu z ogólną liczbą zatrudnionych stanowiły osoby pracujące w trybie zmianowym? Czy większy procent stanowiły kobiety czy mężczyźni zatrudnieni na takich warunkach. Dodatkowo w publikacji został pokazany podział na grupy wiekowe. Badania dotyczyły Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Austrii i pozostałych państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Dane dotyczą lat 2008-2012 i pochodzą z Eurostatu.
Na opracowanie składają się 4 tabele oraz 5 wykresów:

Tabela 1. Pracujący w trybie zmianowym w ogóle wszystkich pracujących w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 2. Pracujący w trybie zmianowym w ogóle wszystkich pracujących ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 3. Pracujący w trybie zmianowym w wieku 15-24 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 15 a 24 rokiem życia w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)
Tabela 4. Pracujący w trybie zmianowym w wieku 55-64 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 55 a 64 rokiem życia w wybranych krajach Europy w latach 2008-2012 (%)

Wykres 1. Pracujący w trybie zmianowym w ogóle wszystkich pracujących w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 2. Kobiety pracujące w trybie zmianowym w ogóle wszystkich pracujących kobiet w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 3. Mężczyźni pracujący w trybie zmianowym w ogóle wszystkich pracujących mężczyzn w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 4. Pracujący w trybie zmianowym w wieku 15-24 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 15 a 24 rokiem życia w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 5. Pracujący w trybie zmianowym w wieku 55-64 lata w ogóle wszystkich pracujących pomiędzy 55 a 64 rokiem życia w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij