Artykuły

Europejczycy pracujący w domu

14.04.2014
W publikacji przedstawiono informacje o pracownikach, którzy obowiązki zawodowe wykonują we własnym domu, a nie w siedzibie firmy. W statystykach uwzględniono osoby sporadycznie pracujące w domu oraz takie, dla których jest to podstawowy sposób wypełniania obowiązków związanych z wykonywaną profesją. Zaprezentowano dane dla ogółu społeczeństwa, a także osobno dla kobiet i mężczyzn. Dodatkowo analizie poddano zbiorowość osób samozatrudnionych. Opracowanie obejmuje państwa członkowskie UE oraz Islandię, Norwegię i Szwajcarię. Dane dotyczą 2012 roku.

Na opracowanie składają się 4 tabele oraz 8 wykresów:

Tabela 1. Osoby pracujące w domu w ogóle pracujących w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Tabela 2. Kobiety pracujące w domu w ogóle pracujących kobiet w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Tabela 3. Mężczyźni pracujący w domu w ogóle pracujących mężczyzn w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Tabela 4. Samozatrudnieni pracujący w domu w ogóle samozatrudnionych
w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)


Wykres 1. Osoby z reguły pracujące w domu w ogóle pracujących w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 2. Osoby od czasu do czasu pracujące w domu w ogóle pracujących w wybranych krajach Europy
w 2012 roku (%)

Wykres 3. Kobiety z reguły pracujące w domu w ogóle pracujących kobiet w wybranych krajach Europy
w 2012 roku (%)

Wykres 4. Kobiety od czasu do czasu pracujące w domu w ogóle pracujących kobiet w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 5. Mężczyźni z reguły pracujący w domu w ogóle pracujących mężczyzn w wybranych krajach Europy
w 2012 roku (%)

Wykres 6. Mężczyźni od czasu do czasu pracujący w domu w ogóle pracujących mężczyzn w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 7. Samozatrudnieni z reguły pracujący w domu w ogóle samozatrudnionych w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)
Wykres 8. Samozatrudnieni od czasu do czasu pracujący w domu w ogóle samozatrudnionych w wybranych krajach Europy w 2012 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij