Artykuły

Emigranci na europejskim rynku pracy

23.09.2013
Opracowanie prezentuje statystyki na temat emigrantów w UE. Przedstawiono informacje dotyczące odsetka przyznanych obywatelstw oraz poziomu bezrobocia wśród cudzoziemców w państwach Wspólnoty w latach 2009 – 2011. Wśród cudzoziemców, czyli rezydentów niebędących obywatelami kraju członkowskiego UE, w którym mieszkają, wyróżnia się osoby posiadające obywatelstwo innego kraju UE lub pochodzące spoza Wspólnoty. Pojęcie to obejmuje również osoby o nieznanym obywatelstwie i bezpaństwowców. W opracowaniu wykorzystano statystyki Eurostatu.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 3 wykresy:
Tabela 1. Udział cudzoziemców zamieszkałych w państwach członkowskich UE, którzy nabyli obywatelstwo w latach 2009 - 2011 (%)
Tabela 2. Udział cudzoziemców pochodzących z państw trzecich (spoza UE), którzy nabyli obywatelstwo w latach 2009 – 2011 (%)

Wykres 1. Stopa bezrobocia wśród ludności ogółem oraz cudzoziemców w wieku 20-64 lat według kraju obywatelstwa w roku 2011 (%)
Wykres 2. Stopa bezrobocia wśród cudzoziemców w rozbiciu na obywateli UE oraz obywateli państw trzecich w wieku 20-64 lat według kraju obywatelstwa w roku 2011 (%)
Wykres 3. Stopa bezrobocia wśród cudzoziemców w wieku 20-64 lat według kraju obywatelstwa w latach 2009 - 2011 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij