Artykuły

Emerytury w Polsce i Europie

13.06.2012 Autor: Paweł Kubik
Artykuł jest próbą przeglądu systemów emerytalnych w wybranych krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących wieku emerytalnego. Szczegółowej analizie poddano strukturę emerytów w Polsce. Jak zaobserwowano, ich liczba ciągle się zwiększa, podobnie jak wysokość wypłacanych świadczeń. Zwrócono również uwagę na problemy demograficzne, którym musi stawić czoła cała Europa. Średnia długość życia zwiększa się, a w dodatku będzie coraz mniej osób w wieku produkcyjnym. W 2060 roku co trzeci obywatel UE będzie miał 65 lat lub więcej, a na jednego emeryta będzie przypadać dwóch aktywnych zawodowo (obecnie przypada czterech). Dlatego większość krajów zdecydowało się na reformy systemu emerytalnego, które w dużej mierze sprowadzają się do wydłużenia wieku emerytalnego. W tekście zamieszczono 3 wykresy i 2 tabele.

Paweł Kubik

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij