Artykuły

Efekty funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce

14.10.2014
Stworzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce umożliwiło inwestorom prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Jak wynika z raportu KPMG na temat funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, jedynie 10% badanych uważa, że atrakcyjność SSE w naszym kraju w dalszym ciągu rośnie. Co więcej, prawie 11% twierdzi, że formuła SSE już się wyczerpała. Warto więc sprawdzić, które strefy funkcjonują w Polsce najlepiej. Poniższe opracowanie dostarcza informacji nt. zatrudnienia w poszczególnych strefach, a także wartości zrealizowanych inwestycji.

Wykres 1. Nowe miejsca pracy utworzone w poszczególnych SSE (stan na koniec I kwartału 2014 roku)
Wykres 2. Utrzymane miejsca pracy w poszczególnych SSE (stan na koniec I kwartału 2014 roku)
Wykres 3. Liczba wydanych zezwoleń w poszczególnych SSE (stan na koniec I kwartału 2014 roku)
Wykres 4. Zatrudnienie w poszczególnych SSE w latach 2012-2013
Wykres 5. Wartość zrealizowanych inwestycji w poszczególnych SSE (w mln PLN, stan na koniec I kwartału 2014 roku)
Wykres 6. Udział poszczególnych SSE w zrealizowanych inwestycjach (w %, stan na koniec I kwartału 2014 roku)
Wykres 7. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych SSE (w mld PLN, stan na koniec 2012 roku i 2013 roku)
Tabela 1. Struktura inwestycji według kraju pochodzenia kapitału w SSE w Polsce

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij