Artykuły

Edukacja i jej efekty w krajach OECD

16.09.2014
Dla osób zaangażowanych społecznie wiedza o kondycji edukacji w innych państwach jest niezmiernie istotna. Poprzez porównanie wskaźników dotyczących kształcenia w krajach z różnych części świata, można łatwiej zaprojektować cele polityki edukacji. Jakie są roczne wydatki publiczne na edukację w państwach OECD? Czy wykształcenie ma wpływ na prawdopodobieństwo zatrudnienia? Mieszkańcy których państw mają najmniejsze problemy z umiejętnościami matematycznymi i informatycznymi?

Opracowanie zawiera 9 wykresów.

Wykres 1. Roczne wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego ucznia na poziomie edukacji podstawowej w krajach OECD w 2011 roku*
Wykres 2. Roczne wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego ucznia na poziomie edukacji średniej w krajach OECD w 2011 roku*
Wykres 3. Roczne wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego ucznia na poziomie edukacji wyższej w krajach OECD w 2011 roku*
Wykres 4. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 25-64 lat z wykształceniem niższym niż średnie w krajach OECD w 2012 roku (w %)
Wykres 5. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 25-64 lat z wykształceniem średnim w krajach OECD w 2012 roku (w %)
Wykres 6. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 25-64 lat z wykształceniem wyższym w krajach OECD w 2012 roku (w %)
Wykres 7. Osoby z wyższym wykształceniem w wieku 20-34 lat w podziale na stopień wykształcenia ich rodziców
w wybranych państwach OECD w 2012 roku (w %)

Wykres 8. Struktura osób w wieku 25-64 lat posiadających umiejętności korzystania z technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w celu rozwiązywania problemów w wybranych państwach OECD w 2012 roku (w %)*
Wykres 9. Wskaźnik umiejętności matematycznych wśród uczniów w krajach OECD w 2012 roku*

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij