Artykuły

Dyskryminacja na rynku pracy – wybrane wyniki badania eurobarometr 2012

08.07.2013
W opracowaniu przedstawiono wyniki badania Eurobarometr zleconego przez Komisję Europejską i opublikowanego w listopadzie 2012 roku pod tytułem „Discrimination in the EU in 2012”. Z zaprezentowanych tabel i wykresów mogą Państwo dowiedzieć się, czy Polacy i Europejczycy postrzegają czynniki takie jak wiek, płeć itd. jako źródła dyskryminacji w miejscu pracy. Osobna część opracowania odpowiada na pytanie, czy kryzys ekonomiczny wpłynął na pogłębienie niekorzystnej sytuacji specyficznych grup pracowników? Na koniec przytoczono stosunek Polaków do wybranych działań mających na celu wspieranie zróżnicowania w firmach.

Wykres 1. Kryteria działające na niekorzyść kandydata w sytuacji rywalizacji dwóch kandydatów o tych samych umiejętnościach i kwalifikacjach (% respondentów)
Wykres 2. Odpowiedź Polaków na pytanie: Jak Pani/Pan sądzi, czy kryzys ekonomiczny wpłynął na zwiększenie dyskryminacji na rynku pracy w wymienionych aspektach? (%)
Wykres 3. Odpowiedź Europejczyków na pytanie: Jak Pani/Pan sądzi, czy kryzys ekonomiczny wpłynął na zwiększenie dyskryminacji na rynku pracy w wymienionych aspektach? (%)
Tabela 1. Zwolennicy wybranych działań mających na celu wspieranie zróżnicowania w miejscu pracy (%)
Udostępnij