Artykuły

Dokąd Polacy uciekają przed akcyzą? Do szarej strefy

31.05.2014
Według danych Warsaw Enterprise Institut w wyniku systematycznych podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe udział szarej strefy w tym segmencie cały czas wzrasta. W czwartym kwartale 2013 roku mieściła się ona w granicach 20 – 25%. Oznacza to, iż drakońskie podwyżki cen papierosów skłaniają palaczy do poszukiwania alternatywnych źródeł.

Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych może być zatem dodatkowym czynnikiem potęgującym zjawisko szarej strefy w branży tytoniowej. W marcu 2014 roku Rada Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziła porozumienie dotyczące dyrektywy tytoniowej. Oznacza to zakaz sprzedaży papierosów mentolowych od 2020 roku oraz konieczność umieszczenia na opakowaniach papierosów ostrzeżeń zdrowotnych obejmujących 65% ich powierzchni.

Wprowadzenie dyrektywy może mieć fatalny wpływ na polską gospodarkę. Obecnie ok. pół miliona osób jest zatrudnionych w przemyśle tytoniowym (zarówno w produkcji jak i sprzedaży), tak więc usunięcie z rynku „mentoli” niewątpliwie przełoży się na wzrost bezrobocia w tym sektorze. Nie można również zapominać o stratach, jakie poniesie Skarb Państwa, w związku z umocnieniem się sfery nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi.

Dominika Staniszewska

Udostępnij