Artykuły

Czynniki utrudniające pracę, czyli czy przełożeni przeszkadzają w wykonywaniu zawodowych obowiązków

12.07.2013 Autor: dr Konrad Kulikowski
Artykuł przedstawia posumowanie badań stresu zawodowego przeprowadzone za pośrednictwem portalu BadaniaHR.pl. Analizowano częstotliwość, z jaką wybrane czynniki (braku sprzętu lub narzędzi do pracy, błędne procedury, osoba przełożonego, współpracownicy, brak odpowiedniego przeszkolenia, brak instrukcji, problemy techniczne) utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie codziennych zawodowych obowiązków. Uzyskane wyniki wskazują, iż najczęściej w codziennej pracy przeszkadzają przełożeni, współpracownicy oraz błędnie skonstruowane procedury. Najrzadziej przyczyną utrudnień w codziennej pracy są różnorodne problemy techniczne.
Wyniki najnowszego ogólnopolskiego badania poziomu stresu zawodowego przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak za pośrednictwem portalu BadaniaHR.pl wskazują, iż przełożeni są jednym z czynników najczęściej utrudniającym pracownikom właściwe wykonywanie ich codziennych obowiązków.

Ogólnopolskie badanie stresu zawodowego miało formę kwestionariusza online, badani za pomocą pięciostopniowej skali Likerta (1 – rzadziej niż raz na kwartał lub wcale, 2 – raz lub dwa razy w miesiącu, 3 – raz lub dwa razy w tygodniu, 4 – raz lub dwa razy w ciągu dnia, 5 –kilka razy dziennie) oceniali, jak często poszczególne prezentowane im zdarzenia utrudniają lub uniemożliwiają ich pracę. Wśród analizowanych czynników negatywnych znalazły się:
  • braku sprzętu lub narzędzi do pracy,
  • błędne procedury,
  • osoba przełożonego,
  • współpracownicy,
  • brak adekwatnych instrukcji,
  • problemy techniczne (awarie komputerów itp.).

Odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu wyszczególnione czynniki oddziałują na sposób wypełniania przez pracowników codziennych obowiązków, może być niezwykle ważna. Dla efektywnej pracy całej organizacji niezmiernie istotne jest bowiem poznanie i minimalizowanie wszelkich czynników stresogennych, zwłaszcza tych, które wywierają bezpośredni negatywny wpływ na sposób wypełniania przez pracowników ich codziennych obowiązków.

Poniżej prezentowane są zestawienia pozwalające przyjrzeć się temu, jak często poszczególne czynniki utrudniały badanym osobom pracę.

Czynniki powodujące utrudnienia w codziennej pracy

dr Konrad Kulikowski

Udostępnij