Artykuły

Czym jest chomikowanie pracy?

14.08.2012 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
Artykuł opisuje zjawisko chomikowania pracy, a więc zatrzymywania w firmie nadwyżkowej części pracowników w czasie spowolnienia gospodarczego w celu wykorzystania ich w trakcie kolejnego wzrostu. W tekście opisano przyczyny opłacalności metody chomikowania. Wyróżniono też mechanizmy towarzyszące przetrzymywaniu pracowników, w szczególności konieczność ograniczania ich efektywności. Opisano wpływ chomikowania na rynek pracy i przepływ pomiędzy grupą zatrudnionych i bezrobotnych. W ostatnim akapicie artykułu znajdują się dane z polskich badań związanych ze zjawiskiem chomikowania pracy. Zwrócono uwagę na ilość firm przetrzymujących pracowników oraz na czynniki wpływające na wybór tej strategii przez przedsiębiorcę.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij