Artykuły

Czy warto denerwować pracownika? Stress interview jako metoda rekrutacyjna

24.05.2013 Autor: Karol Wolski, Małgorzata Szymańska
W artykule opisano metodę stress interview, czyli wywiadu rekrutacyjnego, mającego na celu sprawdzenie odporności na stres kandydata w warunkach silnej presji. Zwrócono uwagę na możliwość bezpośredniej obserwacji zachowań potencjalnego pracownika jako podstawową zaletę tej procedury. W tekście przedstawiono metody stosowane przez rekrutujących w trakcie stress interview, w celu wprowadzenia napiętej atmosfery. Podano przykłady pytań i zachowań, z którymi może spotkać się osoba rekrutowana tą metodą. W artykule przedstawiono szereg zagrożeń płynących ze stosowania stress interview. Opisano prawne i etyczne argumenty przemawiające za ograniczeniem stosowania tej procedury do wąskiego zakresu stanowisk wymagających pracy w ekstremalnych warunkach.

Karol Wolski
Małgorzata Szymańska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij