Artykuły

Czy „Polska Praca jest chora”?

01.07.2010
Artykuł stanowi krytyczną analizę raportu „Praca Polska 2010”, opublikowanego 6 maja przez NSZZ „Solidarność”. Skoncentrowano się na ukazaniu nieścisłości, które wystąpiły w rozdziałach dotyczących rynku pracy i wynagrodzeń. Wskazano obszary, w których autorzy raportu dopuścili się nierzetelnej interpretacji lub manipulacji danymi. Zwrócono uwagę na błędy metodologiczne popełnione w celu wybiórczego pokazania informacji. Wykazano, że wbrew tezom publikacji, w ciągu analizowanych przez „Solidarność” lat sytuacja Polaków na rynku pracy znacząco się poprawiła.

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij