Artykuły

Czy lubimy swoją pracę? Podsumowanie I Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy

17.05.2011
Czy Polacy są zadowoleni ze swojego miejsca pracy? Jak oceniają wynagrodzenie, przełożonych, współpracowników? Czy mogą pochwalić się pracą, którą po prostu lubią? Aby odpowiedzieć na te pytania w marcu 2011 roku przeprowadziliśmy I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy. W niniejszym artykule znajdą Państwo główne wnioski z tego badania. Publikacja została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich dostarcza ogólnych informacji o zadowoleniu Polaków z pracy. W kolejnej części pokazano, co wpływa na tę satysfakcję. Na końcu dowiedzą się Państwo, jaki jest stosunek Polaków do siedmiu wymiarów pracy: kompetencji przełożonych, wynagrodzenia, wizerunku pracodawcy, samodzielności w pracy, więzi z firmą, sposobu organizacji pracy oraz relacji ze współpracownikami.
Z wielu badań wynika, że dla Polaków najważniejsze w życiu są rodzina, dzieci oraz czas wolny. Praca zajmuje kolejne szczeble hierarchii wartości. Z roku na rok rośnie jednak liczba osób, które spędzają w pracy większą część dnia. Pod tym względem upodabniamy się do Amerykanów. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych słyną bowiem z przedkładania życia zawodowego nad prywatne.

Skoro praca odgrywa w naszym życiu coraz większą rolę to dobrze, aby czerpane z niej korzyści nie ograniczały się do aspektu finansowego. Kiedy rano słyszymy dźwięk budzika, targają nami przeróżne emocje, począwszy od radości i entuzjazmu, przez obojętność, aż po strach i złość. Dobra praca to ta, która daje nam spokojne poranki i prawdziwą satysfakcję. Czy Polacy są zadowoleni ze swojego miejsca pracy? Jak oceniają wynagrodzenie, przełożonych, współpracowników? Czy mogą pochwalić się pracą, którą po prostu lubią?

Jak wynika z przeprowadzonego przez nas badania, z pracy zawodowej zadowolony jest tylko co trzeci Polak. Co czwarty z nas nie odczuwa takiej satysfakcji. Warto również zauważyć, że bardzo duża grupa badanych nie potrafiła jednoznacznie wypowiedzieć się w wielu kwestiach dotyczących ich pracy. Naszym zdaniem wskazuje to na ambiwalentne postawy wobec wykonywanej pracy.Udostępnij