Artykuły

Czy lubimy swoją pracę? Podsumowanie I Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy

17.05.2011
Czy Polacy są zadowoleni ze swojego miejsca pracy? Jak oceniają wynagrodzenie, przełożonych, współpracowników? Czy mogą pochwalić się pracą, którą po prostu lubią? Aby odpowiedzieć na te pytania w marcu 2011 roku przeprowadziliśmy I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy. W niniejszym artykule znajdą Państwo główne wnioski z tego badania. Publikacja została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich dostarcza ogólnych informacji o zadowoleniu Polaków z pracy. W kolejnej części pokazano, co wpływa na tę satysfakcję. Na końcu dowiedzą się Państwo, jaki jest stosunek Polaków do siedmiu wymiarów pracy: kompetencji przełożonych, wynagrodzenia, wizerunku pracodawcy, samodzielności w pracy, więzi z firmą, sposobu organizacji pracy oraz relacji ze współpracownikami
Z wielu badań wynika, że dla Polaków najważniejsze w życiu są rodzina, dzieci oraz czas wolny. Praca zajmuje kolejne szczeble hierarchii wartości. Z roku na rok rośnie jednak liczba osób, które spędzają w pracy większą część dnia. Pod tym względem upodabniamy się do Amerykanów. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych słyną bowiem z przedkładania życia zawodowego nad prywatne.

Skoro praca odgrywa w naszym życiu coraz większą rolę to dobrze, aby czerpane z niej korzyści nie ograniczały się do aspektu finansowego. Kiedy rano słyszymy dźwięk budzika, targają nami przeróżne emocje, począwszy od radości i entuzjazmu, przez obojętność, aż po strach i złość. Dobra praca to ta, która daje nam spokojne poranki i prawdziwą satysfakcję. Czy Polacy są zadowoleni ze swojego miejsca pracy? Jak oceniają wynagrodzenie, przełożonych, współpracowników? Czy mogą pochwalić się pracą, którą po prostu lubią?

Jak wynika z przeprowadzonego przez nas badania, z pracy zawodowej zadowolony jest tylko co trzeci Polak. Co czwarty z nas nie odczuwa takiej satysfakcji. Warto również zauważyć, że bardzo duża grupa badanych nie potrafiła jednoznacznie wypowiedzieć się w wielu kwestiach dotyczących ich pracy. Naszym zdaniem wskazuje to na ambiwalentne postawy wobec wykonywanej pracy.Satysfakcja z pracy w dużym stopniu zależy od otrzymywanego wynagrodzenia. Ci z nas, którzy co miesiąc mogą liczyć na wysoką pensję, dużo chętniej wypowiadają się o swojej pracy w superlatywach. Przykładowo wśród osób zarabiających więcej niż 25 tys. PLN brutto, udział zadowolonych wynosi aż 80%. Z kolei wśród Polaków zarabiających mniej niż 2 tys. PLN - tylko 15%.Z oczywistych względów poziom satysfakcji z pracy zależy również od zajmowanego stanowiska. Dyrektorzy czy też członkowie zarządów firm mogą zazwyczaj liczyć na świetne warunki pracy, zarówno jeżeli chodzi o wynagrodzenia jak i autonomię działań czy też sposób organizacji pracy. Stąd aż 57% osób zajmujących te stanowiska odczuwa satysfakcję z pracy. Podobne zadowolenie deklaruje zaledwie 22% pracowników szeregowych.Z jakich aspektów pracy Polacy odczuwają największą satysfakcję? Jak widać na poniższym wykresie najbardziej zadowoleni jesteśmy z relacji ze współpracownikami. Dla 62% Polaków to koleżanki i koledzy z pracy są źródłem największej satysfakcji. Tylko nieco mniej ankietowanych (60%) pozytywnie ocenia wizerunek firmy. Również ponad połowa osób ma poczucie samodzielności w pracy.Z czego jesteśmy najmniej zadowoleni? Uczestnicy naszego badania nie do końca utożsamiają się ze swoim miejscem pracy. Tylko 30% odczuwa więź z firmą. Drugim słabym elementem jest sposób organizacji pracy, z którego zadowolonych jest zaledwie 29% z nas. Jednak zdecydowanie najgorzej jest z oceną wynagrodzenia. Tylko dla 21% badanych pensja (jej wysokość, adekwatność do wykonywanej pracy itd.) jest źródłem satysfakcji.

INFORMACJE O BADANIU
I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy przeprowadziliśmy w marcu 2011 roku. Ankietę on-line wypełniło łącznie 4 690 osób, z czego 56% stanowiły kobiety. 78% badanych legitymowało się wykształceniem wyższym oraz nie przekroczyło 40 roku życia. Internauci mieli za zadanie ustosunkować się do twierdzeń, dotyczących wykonywanej przez nich pracy. W przypadku każdego z nich do wyboru możliwa była tylko jedna spośród pięciu odpowiedzi: zupełnie się nie zgadzam, raczej się nie zgadzam, trudno powiedzieć, raczej się zgadzam, zdecydowanie się zgadzam. Na ogólną satysfakcję z pracy wpłynęły wyniki uzyskane w siedmiu kategoriach: ocena kompetencji przełożonych, satysfakcja z wynagrodzenia, ocena wizerunku pracodawcy, poczucie samodzielności w pracy, poczucie więzi z firmą, ocena sposobu organizacji pracy, ocena relacji ze współpracownikami. Na każdą kategorię składało się od kilku do kilkunastu pytań.

Udostępnij