Artykuły

Czy Europejczycy chcą się dokształcać?

02.06.2015
Zaledwie około 11% Europejczyków w wieku powyżej 25 lat uczestniczyło w jakiejkolwiek aktywności związanej z kształceniem lub szkoleniem w 2014 roku. W Polsce odsetek ten był jeszcze mniejszy i wyniósł 4%. Warto więc sprawdzić jak wypadamy na tle innych europejskich krajów pod tym względem.

Wykres 1. Odsetek osób uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu w wieku 25-64 lata w Unii Europejskiej i w Polsce w latach 2005-2014 (w %)
Wykres 2. Odsetek osób uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu w wieku 25-64 lata w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 3. Odsetek kobiet i mężczyzn uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu w wieku 25-64 lata w Unii Europejskiej w latach 2005-2014 (w %)
Wykres 4. Odsetek kobiet i mężczyzn uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu w wieku 25-64 lata w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku (w %)
Wykres 5. Odsetek osób w różnym wieku uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu w Unii Europejskiej w latach 2005-2014 (w %)
Wykres 6. Odsetek osób uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu w wieku 25-34 lata w Unii Europejskiej w latach 2005-2014 (w %)
Wykres 7. Odsetek osób uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu w wieku 35-44 lata w Unii Europejskiej w latach 2005-2014 (w %)
Wykres 8. Odsetek osób uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu w wieku 45-54 lata w Unii Europejskiej w latach 2005-2014 (w %)
Wykres 9. Odsetek osób uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu w wieku 55-64 lata w Unii Europejskiej w latach 2005-2014 (w %)
Udostępnij