Artykuły

Czas pracy w krajach Unii Europejskiej

04.05.2015
Polacy w ciągu tygodnia spędzają w pracy niemalże najwięcej czasu wśród -krajów Unii Europejskiej – wynika z danych Eurostatu. Czas pracy wśród wielkich grup zawodowych jest w Polsce krótszy niż wynosi średnia unijna jedynie w przypadku przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. Nie zmienia to jednak faktu, że w samej Polsce, to właśnie ta grupa zawodowa pracuje w ciągu tygodnia najdłużej.

Wykres 1. Przeciętna liczba godzin przepracowanych w ciągu tygodnia wśród pracowników etatowych w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku
Wykres 2. Przeciętna liczba godzin przepracowanych w ciągu tygodnia wśród pracowników etatowych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 2005-2014
Wykres 3. Przeciętna liczba godzin przepracowanych w ciągu tygodnia wśród kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w 2014 roku
Wykres 4. Przeciętna liczba godzin przepracowanych w ciągu tygodnia wśród przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku
Wykres 5. Przeciętna liczba godzin przepracowanych w ciągu tygodnia wśród specjalistów w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku
Wykres 6. Przeciętna liczba godzin przepracowanych w ciągu tygodnia wśród techników i innego średniego personelu w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku
Wykres 7. Przeciętna liczba godzin przepracowanych w ciągu tygodnia wśród pracowników biurowych w krajach Unii Europejskiej w 2014 roku
Wykres 8. Przeciętna liczba godzin przepracowanych w ciągu tygodnia wśród przedstawicieli wielkich grup zawodów w Polsce w 2014 roku
Udostępnij