Artykuły

Czas pracy Europejczyków w 2012 roku

16.12.2013
Publikacja przedstawia dane dotyczące czasu pracy mieszkańców wybranych państw Europy w 2012 roku. Analiza obejmuje 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także Szwajcarię, Norwegię i Islandię. Prezentowane informacje obejmują liczbę godzin tygodniowo przepracowanych przez mieszkańców tych państw w opisywanym okresie. Podano dane zarówno dla ogółu ludności, jak i dla kobiet i mężczyzn. Czytelnik znajdzie również informacje odnoszące się do osób pracujących dodatkowo i posiadających drugą pracę. Pokazano także, jak zmienił się czas pracy Europejczyków na przestrzeni lat 2008-2012.

Na opracowanie składają się 2 tabele oraz 4 wykresy:
Tabela 1. Przeciętny tygodniowy czas pracy (h) kobiet i mężczyzn w wybranych krajach Europy w 2012 roku
Tabela 2. Przeciętny tygodniowy czas drugiej pracy (h) kobiet i mężczyzn posiadających dodatkowe zatrudnienie w wybranych krajach Europy w 2012 roku

Wykres 1. Przeciętny tygodniowy czas pracy (h) mieszkańców wybranych krajów Europy w 2012 roku
Wykres 2. Przeciętny tygodniowy czas drugiej pracy (h) mieszkańców wybranych krajów Europy posiadających dodatkowe zatrudnienie w 2012 roku
Wykres 3. Zmiana przeciętnego tygodniowego czasu pracy (h) mieszkańców wybranych krajów Europy w latach 2008-2012
Wykres 4. Zmiana przeciętnego tygodniowego czasu drugiej pracy (h) mieszkańców wybranych krajów Europy posiadających dodatkowe zatrudnienie w latach 2008-2012

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij