Artykuły

Czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych w Polsce w 2013 roku

13.05.2014
Znalezienie pracy dla wielu Polaków stanowi nie lada problem. Jak długo polscy bezrobotni pozostają bez pracy? Ile czasu potrzebują na szukanie pracy? Czy długotrwałe poszukiwanie pracy dotyczy wyłącznie osób o niskich kwalifikacjach? Jak długość pozostawania bez pracy jest zróżnicowana ze względu na płeć, wiek i inne cechy bezrobotnych? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w poniższym opracowaniu, przygotowanym w oparciu o aktualne dane GUS pochodzące z cokwartalnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za 2013 rok.

Na opracowanie składa się 5 wykresów oraz 5 tabel:
Wykres 1. Przeciętny czas poszukiwania pracy wśród bezrobotnych w latach 2006-2013 (w miesiącach)
Wykres 2. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych według wykonywanego zawodu (w miesiącach)
Wykres 3. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych według płci (w miesiącach)
Wykres 4. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych według miejsca zamieszkania (w miesiącach)
Wykres 5. Odsetek bezrobotnych według okresu poszukiwania pracy w latach 2003-2013 (w %)
Tabela 1. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych według wieku w 2013 roku (w miesiącach)
Tabela 2. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych według poziomu wykształcenia w 2013 roku
(w miesiącach)

Tabela 3. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych według dziedziny ukończonego wykształcenia w 2013 roku (w miesiącach)
Tabela 4. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych według rodzaju poszukiwanego zatrudnienia w 2013 roku (w miesiącach)
Tabela 5. Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych według kategorii bezrobotnych (w miesiącach)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij