Artykuły

Cudzoziemcy na polskim rynku pracy

11.04.2008 Autor: Aleksandra Strojek
W niniejszym artykule dogłębnej analizie poddane zostało zagadnienie podejmowania przez cudzoziemców zatrudnienia na terenie Polski zaprezentowane w perspektywie przeobrażeń naszego rynku pracy. Artykuł uwzględnia zarówno zmiany wywołane w tej dziedzinie akcesją Polski do Unii Europejskiej, jak i kolejnymi aktami prawnymi MPiPS. Obok informacji na temat ogólnej liczby cudzoziemców na naszym rynku pracy, w tekście pojawiają się także statystyki dotyczące ich kraju pochodzenia, przestrzennego rozmieszczenia na terenie Polski, jak i struktury zatrudnienia według grup pracowniczych i sekcji PKD. Ze względu na szczegółowy opis procedury wnioskowania o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, artykuł traktować można również jako swoisty przewodnik dla pracodawców planujących zatrudnić w swym przedsiębiorstwie obcokrajowców.

Aleksandra Strojek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij