Artykuły

Co odróżnia polskich telepracowników od amerykańskich, czyli kilka słów o telepracy

22.02.2013 Autor: Ewa Żak
Artykuł został poświęcony telepracy. Zawiera informacje o zmianach prawnych, jakie nastąpiły w 2007 roku w wyniku nowelizacji Kodeksu Pracy. Omówiono kwestię zawierania umowy o pracę, obowiązki pracodawcy i przywileje pracownika. Przedstawione zostały dane statystyczne traktujące o czasie zatrudnienia, szkoleniach, z uwzględnieniem podziału na województwa.
Pokazano branże i rodzaje firm, w których najczęściej stosowana jest telepraca. Zaprezentowano sytuację krajową i system telepracy w USA. Ujęte zostały także informacje dotyczące działań rządowych USA, mających na celu rozwój i propagowanie telepracy.

Ewa Żak

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij