Artykuły

Co motywuje nas do pracy?

18.06.2012
W opracowaniu zaprezentowano informacje na temat motywacji do pracy wśród Europejczyków. Przedmiotem analizy jest główny powód podejmowania wysiłku w pracy. W pierwszej części publikacji przedstawiono, jak zmieniają się rozkłady odpowiedzi w różnych krajach Europy, w tym w Polsce. W drugiej części, skoncentrowano się na opisaniu motywacji do pracy wśród mieszkańców Polski. Zanalizowano, w jaki sposób czynniki motywujące do pracy Polaków zmieniają się w zależności od takich cech jak płeć i wykształcenie. Przywołane dane dotyczą roku 2010. Dane zestawiono w formie tabelarycznej i graficznej. Źródłem wykorzystanych statystyk jest Europejski Sondaż Społeczny (European Social Survey).

Na opracowanie składają się 1 tabela i 2 wykresy:

Tabela 1. Główny powód, dla którego Europejczycy podejmują wysiłek w pracy (w %)

Wykres 1. Główny powód, dla którego Polacy podejmują wysiłek w pracy w podziale na płeć (w %)
Wykres 2. Główny powód, dla którego Polacy podejmują wysiłek w pracy ze względu na poziom wykształcenia (w %)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij