Artykuły

Ceny wybranych towarów i usług w województwach w grudniu 2008 roku

17.03.2009
Opracowanie informuje o średnich cenach detalicznych wybranych towarów i usług w 16 województwach Polski na koniec 2008 roku. Analizie poddano podstawowe towary żywnościowe, takie jak: mięso i wędliny, nabiał, warzywa i owoce, chleb, cukier oraz używki (papierosy, kawa, piwo). W publikacji można także znaleźć informacje o cenach wybranych usług, do których zaliczono: wizytę u lekarza specjalisty, bilet do kina, czy strzyżenie włosów. Dane statystyczne zostały zestawione w tabelach oraz na wykresach, dzięki czemu porównanie i wykazanie różnicy w cenach między jednostkami administracyjnymi kraju jest w dużej mierze ułatwione. Informacje na temat cen towarów i usług w województwach w połowie 2008 roku zawiera opracowanie Ceny wybranych towarów i usług w województwach w czerwcu 2008.

Na opracowanie składa się 6 tabel oraz 4 wykresy:

Tabela 1. Średnie ceny detaliczne mięsa i wędlin w województwach w grudniu 2008 roku (PLN)
Tabela 2. Średnie ceny detaliczne nabiału w województwach w grudniu 2008 roku (PLN)
Tabela 3. Średnie ceny detaliczne wybranych warzyw i owoców w województwach w grudniu 2008 roku (PLN)
Tabela 4. Średnie ceny detaliczne wybranych towarów żywnościowych w województwach w grudniu 2008 roku (PLN)
Tabela 5. Średnie ceny detaliczne używek w województwach w grudniu 2008 roku (w PLN)
Tabela 6. Średnie ceny detaliczne wybranych usług w województwach w grudniu 2008 (w PLN)

Wykres 1. Średnie ceny detaliczne kiełbasy „Myśliwskiej” (1 kg) w województwach w grudniu 2008 roku (PLN)
Wykres 2. Średnie ceny detaliczne chleba (0,5 kg) w województwach w grudniu 2008 roku (PLN)
Wykres 3. Średnie cena detaliczna benzyny „Euro-super” (1 l) w województwach w grudniu 2008 roku (w PLN)
Wykres 4. Średnia cena wizyty u lekarza specjalisty II stopnia w województwach w grudniu 2008 roku (w PLN)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij