Artykuły

Ceny towarów i usług w największych miastach Polski w grudniu 2007 roku

10.09.2008
Opracowanie zawiera zestawienie cen detalicznych wybranych towarów i usług w największych miastach w Polsce: Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Pod uwagę wzięto zarówno towary codziennej konsumpcji (np. żywność) jak i te, których zakupu dokonujemy kilka razy w życiu. Uwzględniono także ceny kilku powszechnie świadczonych usług. Dla wybranych towarów przedstawiono kształtowanie się wskaźnika cen dzięki czemu odbiorca uzyskuje informację o procentowym wzroście lub spadku ceny danego towaru lub usługi w stosunku do roku poprzedniego. Dane zawarte w opracowaniu dotyczą grudnia 2007 roku. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać wcześniejsze dane zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem Ceny towarów i usług w największych miastach Polski w czerwcu 2007 roku.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 3 wykresy:
Tabela 1. Ceny detaliczne wybranych towarów w największych miastach w Polsce w grudniu 2007 roku (w PLN)
Tabela 2. Wskaźnik cen wybranych towarów w największych miastach w Polsce w grudniu 2007 roku (grudzień 2006 = 100)
Tabela 3. Ceny detaliczne wybranych towarów żywnościowych w największych miastach w Polsce w grudniu 2007 (w PLN)
Tabela 4. Ceny detaliczne wybranych usług w największych miastach w Polsce w grudniu 2007 (w PLN)

Wykres 1. Ceny detaliczne 1m2 mieszkania 2-pokojowego w największych miastach w Polsce w grudniu 2007 roku (PLN)
Wykres 2. Ceny detaliczne 1 kg szynki wieprzowej oraz kiełbasy „Myśliwskiej” w największych miastach w Polsce w grudniu 2007 roku (PLN)
Wykres 3. Opłata miesięczna wynajęcia 2-pokojowego mieszkania w największych miastach w Polsce w grudniu 2007 roku (PLN)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij