Artykuły

„Bileciki do kontroli”, czyli kim jest rewizor biletów

02.06.2011 Autor: Paulina Czernek
W artykule opisany został zawód kontrolera biletów. Na początku przedstawiono, kim jest rewizor biletów zgodnie z prawem przewozowym. Szczególną uwagę zwrócono na sposoby postrzegania tego zawodu przez społeczeństwo. Następnie poinformowano, kto zatrudnia rewizorów oraz jakie są uprawnienia osoby wykonującej ten zawód i wymogi, którym powinna sprostać. W końcowej części publikacji pokazano, w jaki sposób można zostać kontrolerem biletów, jakie warunki powinni spełniać kandydaci oraz które kursy i szkolenia muszą odbyć, aby wykonywać ten zawód. Artykuł zamyka informacja o wynagrodzeniach rewizorów biletów.

Paulina Czernek

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij