Artykuły

Bezrobotny czyli po pięćdziesiątce?

31.01.2012 Autor: Anna Cieślik
Niniejszy artykuł ma na celu kompleksowe przedstawienie problemu bezrobocia osób w wieku 50+. Najpierw przeanalizowano najnowsze dostępne dane statystyczne dotyczące tego zjawiska, następnie scharakteryzowano tę grupę w oparciu o takie kryteria jak m.in.: miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia czy czas pozostawania bez pracy. W kolejnej części zostały omówione rezultaty rządowych programów i regulacji legislacyjnych mających na celu walkę z bezrobociem 50+. Wreszcie przeanalizowano problem zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach i porównano te działania z przykładami dobrych praktyk z innych krajów świata.

Anna Cieślik

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij