Artykuły

Bezrobocie w Unii Europejskiej

22.08.2008 Autor: Lidia Kafarska
W artykule przedstawiono problematykę bezrobocia w Unii Europejskiej. Czytelnik znajdzie tu informacje o ogólnym poziomie bezrobocia we Wspólnocie oraz w poszczególnych krajach członkowskich. Publikacja prezentuje, jak zmieniała się stopa bezrobocia od 1997 roku, gdy Unia Europejska rozpoczęła realizację wspólnej polityki zatrudnienia. Moment nie był przypadkowy – w 1997 roku natężenie bezrobocia we Wspólnocie wynosiło 10,7%. Przedstawiono również politykę zatrudnienia oraz opisano walkę z bezrobociem w państwach należących do Unii Europejskiej na przykładzie Holandii, Hiszpanii, Irlandii oraz Niemiec. Zaprezentowano, jak kształtuje się stopa bezrobocia w tych krajach oraz pokazano reformy dotyczące tamtejszych rynków pracy. Holandia jest liderem europejskiego rynku pracy – od lat przoduje pod względem niskiej stopy bezrobocia. Hiszpania i Irlandia to w skali Europy symbole skutecznej walki z bezrobociem, wymagającej gruntownych i odważnych reform. W Niemczech bezrobocie stanowi problem natury społeczno-psychologicznej – społeczeństwo niemieckie przyzwyczajone jest do hojnego i rozbudowanego systemu socjalnego, który generuje poważne skutki na rynku pracy i w sferze zatrudnienia.

Lidia Kafarska

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij