Artykuły

Bezrobocie w Europie w 2013 roku – dane miesięczne

31.03.2014
Opracowanie dotyczy bezrobocia w Polsce, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak również w Islandii i Norwegi. Ukazana jest stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych w ujęciu miesięcznym. Co więcej w artykule zawarte zostały informacje nt. bezrobocia kobiet i mężczyzn, bezrobocia różnych grup wiekowych, w tym najmłodszych i niepełnoletnich osób, czyli z przedziału 15-24 lat. Uwzględniono również bezrobocie według Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), na podstawie których powstaje zharmonizowana stopa bezrobocia.

Na opracowanie składają się 4 tabele oraz 8 wykresów:

Tabela 1. Stopa bezrobocia w wybranych krajach Europy w okresie styczeń – grudzień 2013 roku (%)
Tabela 2. Stopa bezrobocia wśród kobiet w wybranych krajach Europy w okresie styczeń – grudzień 2013 roku (%)
Tabela 3. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn w wybranych krajach Europy w okresie styczeń – grudzień
2013 roku (%)

Tabela 4. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata w wybranych krajach Europy w okresie
styczeń – grudzień 2013 roku (%)


Wykres 1. Stopa bezrobocia w wybranych krajach Europy w grudniu 2013 roku (%)
Wykres 2. Bezrobotni w wybranych krajach Europy w grudniu 2013 roku (tys.)
Wykres 3. Stopa bezrobocia wśród kobiet w wybranych krajach Europy w grudniu 2013 roku (%)
Wykres 4. Bezrobotne kobiety w wybranych krajach Europy w grudniu 2013 roku (tys.)
Wykres 5. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn w wybranych krajach Europy w grudniu 2013 roku (%)
Wykres 6. Bezrobotni mężczyźni w wybranych krajach Europy w grudniu 2013 roku (tys.)
Wykres 7. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata w wybranych krajach Europy w grudniu 2013 roku (%)
Wykres 8. Bezrobotni w wieku 15-24 lata w wybranych krajach Europy w grudniu 2013 roku (tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij