Artykuły

Bezrobocie rejestrowane w Polsce w 2013 roku

24.02.2014
W publikacji zawarto dane nt. zarejestrowanego bezrobocia w Polsce od stycznia do grudnia 2013 roku. W opracowaniu zawarto informacje o stopie bezrobocia oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w Polsce w ciągu 12 miesięcy w całym 2013 roku. Dodatkowo zestawiono dane dotyczące bezrobocia w 2012 roku. Badania obejmowały również podział bezrobotnych ze względu na płeć, na prawo do zasiłku, doświadczenie zawodowe, miejsce zamieszkania (podział na województwa), oraz na odsetek zarejestrowanych w styczniu i wyrejestrowanych w grudniu 2013 roku.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 10 wykresów:

Tabela 1. Wybrane przyczyny wyrejestrowania z ewidencji bezrobotnych w Polsce w okresie styczeń – grudzień 2013 roku (%)
Tabela 2. Charakterystyka bezrobotnych nowo zarejestrowanych w Polsce w okresie styczeń – grudzień 2013 roku – wybrane aspekty
Tabela 3. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach Polski w okresie styczeń – grudzień 2013 roku (%)

Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w okresie styczeń – grudzień 2013 roku (%)
Wykres 2. Bezrobotni zarejestrowani w Polsce w okresie styczeń – grudzień 2013 roku (tys.)
Wykres 3. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w okresie styczeń – grudzień 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku (%)
Wykres 4. Bezrobotni zarejestrowani w Polsce w okresie styczeń – grudzień 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku (tys.)
Wykres 5. Napływ oraz odpływ bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce w okresie styczeń – grudzień 2013 roku (tys.)
Wykres 6. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach Polski w grudniu 2013 roku w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku (%)
Wykres 7. Bezrobotni zarejestrowani w Polsce ze względu na płeć w okresie styczeń – grudzień 2013 roku (%)
Wykres 8. Bezrobotni bez prawa do zasiłku w ogóle wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce w okresie styczeń – grudzień 2013 roku (%)
Wykres 9. Bezrobotni niepracujący wcześniej zawodowo w ogóle wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce w okresie styczeń – grudzień 2013 roku (%)
Wykres 10. Oferty pracy zgłoszone w urzędach pracy w Polsce w okresie styczeń – grudzień 2013 roku (tys.)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij