Artykuły

Bezrobocie rejestrowane w latach 2006-2010

29.07.2008
W opracowaniu przedstawiono miesięczne statystyki dotyczące bezrobocia rejestrowanego w latach 2006-2010. Pod uwagę wzięto liczbę osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne i stopę bezrobocia rejestrowanego - najpopularniejszy ze wskaźników charakteryzujących zjawisko bezrobocia. Uwzględniono dane o bezrobociu specyficznych dla rynku pracy grup społecznych, między innymi: osób nie posiadających żadnych kwalifikacji zawodowych, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano także statystyki dotyczące najmłodszych i najstarszych uczestników rynku pracy. Dodatkowo przedstawiono dynamikę stopy bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2010. Aktualne informacje na temat bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych częściach kraju mogą znaleźć Państwo w opracowaniu Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach i podregionach w 2010 roku.

Na opracowanie składa się 1 tabela i 1 wykres:

Tabela 1. Bezrobocie rejestrowane w latach 2006-2010 – dane miesięczne

Wykres 1. Dynamika stopy bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2010

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij