Artykuły

Bezrobocie rejestrowane na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2008-2011

04.04.2013
Publikacja przedstawia zjawisko bezrobocia rejestrowanego na polskiej wsi w latach 2008-2011. Czytelnik znajdzie informacje na temat ilości bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na obszarach wiejskich oraz – dla porównania – w miastach. Zaprezentowano, jaki udział w ogóle bezrobotnych nad Wisłą stanowią mieszkańcy wsi oraz pokazano, ile w analizowanym okresie przybyło nowych osób bez zatrudnienia, a ile przestało figurować w statystykach urzędów pracy. Ponadto scharakteryzowano zjawisko bezrobocia rejestrowanego na polskiej wsi pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz okresu pozostawania bez pracy.

Na opracowanie składają się 3 tabele oraz 4 wykresy:

Tabela 1. Płynność bezrobocia na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2008-2011 (tys.)
Tabela 2. Struktura bezrobocia rejestrowanego według poziomu wykształcenia na obszarach wiejskich w latach 2008-2011 (%)
Tabela 3. Struktura bezrobocia rejestrowanego na obszarach wiejskich według czasu pozostawania bez pracy w Polsce w latach 2008-2011 (%)

Wykres 1. Odsetek bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogóle bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w Polsce w latach 2008-2011 (%)
Wykres 2. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w Polsce na wsi i w miastach w latach 2008-2011 (tys.)
Wykres 3. Struktura bezrobocia rejestrowanego według wieku na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2008-2011 (%)
Wykres 4. Struktura bezrobocia rejestrowanego według płci na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2008-2011 (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij