Artykuły

Bezrobocie długotrwałe w krajach UE w latach 2007-2009

14.04.2011
Niniejsza publikacja powstała w celu przedstawienia skali bezrobocia długotrwałego w 27 krajach Unii Europejskiej. Wykorzystano w niej dane statystycznych za lata 2007-2009. Z pierwszej części opracowania dowiedzą się Państwo, jaki procent wszystkich bezrobotnych stanowią osoby bezskutecznie poszukujące pracy przez okres minimum 12 miesięcy. Tabele i wykresy pozwolą porównać sytuację w poszczególnych państwach. Kolejne analizy dostarczają takich samych danych, jednak z podziałem na płeć. W każdej tabeli i wykresie znajdą Państwo statystyki dla Polski oraz średnią unijną.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 3 wykresy:
Tabela 1. Procent długotrwale bezrobotnych wśród wszystkich bezrobotnych w latach 2007-2009
Tabela 2. Procent długotrwale bezrobotnych kobiet wśród wszystkich bezrobotnych kobiet w latach 2007-2009
Tabela 3. Procent długotrwale bezrobotnych mężczyzn wśród wszystkich bezrobotnych mężczyzn w latach 2007-2009

Wykres 1. Procent długotrwale bezrobotnych wśród wszystkich bezrobotnych w 2009 roku
Wykres 2. Procent długotrwale bezrobotnych kobiet wśród wszystkich bezrobotnych kobiet w 2009 roku
Wykres 3. Procent długotrwale bezrobotnych mężczyzn wśród wszystkich bezrobotnych mężczyzn w 2009 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij