Artykuły

Bezrobocie długotrwałe w krajach UE w 2011 roku

10.08.2012
Niniejsza publikacja powstała w celu przedstawienia skali bezrobocia długotrwałego w 27 krajach Unii Europejskiej. Wykorzystano w niej dane kwartalne za 2011 rok. Z pierwszej części opracowania dowiedzą się Państwo, jaki procent wszystkich bezrobotnych stanowią osoby bezskutecznie poszukujące pracy przez okres minimum 12 miesięcy. Tabele i wykresy pozwolą porównać sytuację w poszczególnych państwach. Kolejne analizy dostarczają takich samych danych, jednak z podziałem na płeć. W każdej tabeli i wykresie znajdą Państwo statystyki dla Polski oraz średnią unijną. Zapraszamy również do zapoznania się z opracowaniem Bezrobocie długotrwałe w krajach UE w 2010 roku.

Na opracowanie składają się 3 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Procent długotrwale bezrobotnych wśród wszystkich bezrobotnych w 2011 roku
Tabela 2. Procent długotrwale bezrobotnych kobiet wśród wszystkich bezrobotnych kobiet w 2011 roku
Tabela 3. Procent długotrwale bezrobotnych mężczyzn wśród wszystkich bezrobotnych mężczyzn w 2011 roku

Wykres 1. Procent długotrwale bezrobotnych wśród wszystkich bezrobotnych w IV kwartale 2011 roku
Wykres 2. Procent długotrwale bezrobotnych kobiet wśród wszystkich bezrobotnych kobiet w IV kwartale 2011 roku
Wykres 3. Procent długotrwale bezrobotnych mężczyzn wśród wszystkich bezrobotnych mężczyzn w IV kwartale 2011 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij