Artykuły

Bezrobocie: czy jest tak źle jak się mówi?

01.10.2012
W ostatnim dziesięcioleciu najwięcej problemów z pracą było w 2002 roku. Stopa bezrobocia sięgała wtedy prawie 20 procent – wynika z raportu „Najważniejsze wskaźniki rynku pracy 2000-2011”* wydanego przez Sedlak & Sedlak.

Na przestrzeni lat 2000-2011 stopa bezrobocia w Polsce zmniejszyła się z poziomu dwucyfrowego (16,1%) do wartości 9,7%, którą zanotowano w 2011 roku. W analizowanym okresie najwięcej problemów z pracą było w 2002 roku, kiedy indeks zbliżył się do 20%. Oznacza to, że pracy nie mógł znaleźć co piąty Polak. Skąd tak rekordowy poziom? – „Pogorszenie” przyszło wraz ze spowolnieniem gospodarczym i wygasaniem zobowiązań zawartych w umowach prywatyzacyjnych z połowy lat 90-tych. Obligowały one firmy do utrzymania zatrudnienia na określonym poziomie. Gdy przestały obowiązywać, w przedsiębiorstwach nastąpiły masowe redukcje. Pod wpływem zwolnień, w 2002 i 2003 roku bezrobocie wahało się w granicach 20% – komentuje Gabriela Jabłońska z portalu rynekpracy.pl.

Poprawa na rynku pracy miała miejsce począwszy od 2004 roku – miernik zaczął dynamicznie tracić na wartości. W 2007 roku spadł do poziomu jednocyfrowego, a w 2008 roku osiągnął minimum (7,1%). – Duży wpływ na spadek bezrobocia miały wtedy dwa czynniki: masowa emigracja zarobkowa i sprzyjające warunki gospodarcze. Pierwszy, poprzez tzw. eksport bezrobocia, ograniczył konkurencję na rynku pracy. Drugi wygenerował dużo nowych miejsc pracy i dał większe pole do negocjacji płacowych – mówi Jabłońska. Niestety, wraz z pierwszymi symptomami spowolnienia gospodarczego, wskaźnik zaczął ponownie piąć się w górę.Szczegółowa analiza zjawiska bezrobocia w Polsce pozwala stwierdzić, że jest ono silnie sfeminizowane. W okresie 2000-2011 ponad połowę poszukujących pracy w Polsce stanowiły kobiety. – Warto zwrócić uwagę, że w 2009 i 2010 roku duży wpływ na zmniejszenie odsetka kobiet w ogóle bezrobotnych miał ostatni kryzys gospodarczy. W odpowiedzi na hamujące wskaźniki gospodarcze zatrudnienie redukowano wtedy głównie w „męskich” branżach: produkcji przemysłowej oraz budownictwie – ocenia ekspert z serwisu rynekpracy.pl

*Raport "Najważniejsze wskaźniki rynku pracy 2000-2011" zawiera analizę kluczowych parametrów rynku pracy w Polsce w omawianym okresie. Zaprezentowano w nim takie mierniki jak: stopa bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia. Obok indeksów stricte makroekonomicznych prześledzono zmiany w kosztach pracy, jej wydajności oraz poziomie absencji chorobowej. Szczegółowe informacje na temat raportu dostępne są na stronie rynekpracy.pl

Redakcja rynekpracy.pl

Udostępnij