Artykuły

Bezpieczeństwo pracy - daleka droga do Europy

25.05.2009 Autor: Anna Cuprian
W niniejszym artykule przedstawiono obraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej. Porównano polskie statystyki dotyczące BHP z danymi z innych krajów UE. Zaprezentowano zmiany w zakresie częstotliwości wypadków przy pracy w wybranych państwach Wspólnoty. Przeanalizowano nowelizację Kodeksu Pracy ze stycznia 2009 roku pod kątem BHP, koncentrując się na ocenie zasadności wprowadzonych regulacji. Omówiono rozwiązania stosowane w Wielkiej Brytanii i Szwecji - państwach, w których pracuje się najbezpieczniej. Na podstawie analizy doświadczeń innych krajów scharakteryzowano dialog społeczny jako jedną z recept na poprawę warunków pracy w Polsce.

Anna Cuprian

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij