Artykuły

Bariery w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

29.04.2011 Autor: Monika Broda
Artykuł jest próbą zdiagnozowania barier ograniczających przedsiębiorczość w Polsce. Celem opracowania jest zaprezentowanie najbardziej dotkliwych dla przedsiębiorców ograniczeń w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. W artykule przedstawiono wnioski z trzech dostępnych na rynku raportów. Analizie poddano raporty: Forum Obywatelskiego Rozwoju, Banku Światowego Doing Business 2011 oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Wskazano na główne ograniczenia dla rozwoju przedsiębiorczości, a także określono, jakie działania wpłynęłyby na poprawę obecnego stanu rzeczy. Porównano sytuację przedsiębiorców w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Monika Broda

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij