Artykuły

Baby Boomers, Generacja X i Millenialsi, czyli zmiany pokoleniowe w organizacji

07.09.2015 Autor: Marta Kowalówka
W ostatnim czasie w wielu firmach zachodzą duże zmiany pokoleniowe na najwyższych szczeblach zarządzania. Przedstawiciele tzw. Baby Boomers przechodzą na emeryturę i są zastępowani tzw. Generacją X. Przedstawiciele tej ostatniej muszą zaś zmierzyć się z problemem zarządzania swoimi podopiecznymi, czyli tzw. Millenialsami. Procesy te pociągają za sobą zmiany kultury organizacyjnej i wymagają odpowiedniego zaplanowania sukcesji. Dlatego zarządzanie różnymi generacjami w miejscu pracy to olbrzymie wyzwanie dla organizacji. O czym należy pamiętać?


Co charakteryzuje dane pokolenie?


Różne źródła w nieco odmienny sposób definiują poszczególne pokolenia. Co do zasady, przyjmuje się, że pokolenie Baby Boomers to osoby urodzone między 1946 a 1964 rokiem. Badacze jako cechy wspólne dla tego pokolenia wskazują na upodobanie do rywalizacji oraz przykładanie olbrzymiej uwagi do wypełniania obowiązków pracowniczych. Kolejne pokolenie określane jest mianem Generacji X. Chodzi o osoby urodzone pomiędzy 1965 a 1977 rokiem. Według teorii, cechuje je z jednej strony większy sceptycyzm, z drugiej samodzielne myślenie. Natomiast Millenialsi (inaczej nazywani Pokoleniem Y), urodzeni po 1978 roku, cenią sobie pracę zespołową, przykładają dużą uwagę do informacji zwrotnej oraz uwielbiają nowe technologie. Oczywiście są to ogólne cechy zaobserwowane przez badaczy w stosunku do pokolenia jako całości, więc mogą one nie występować w przypadku konkretnych jednostek.

Ciekawej analizy dostarcza artykuł Grega Hammilla z Fairleigh Dickinson University. Stworzył on listę cech dominujących w danej generacji, które wskazują na to, jaki stosunek do pracy mają pracownicy z poszczególnych pokoleń. Jak widzimy, podejście do zatrudnienia jest wśród nich znacznie zróżnicowane.Jak zarządzali Baby Boomersi, jak będą zarządzać iksy?


W ostatnim czasie w najwyższej kadrze menedżerskiej międzynarodowych korporacji zachodzą zmiany pokoleniowe. Coraz więcej dyrektorów z pokolenia Baby Boomers przechodzi na emeryturę. Wolne stanowiska obsadzane są zatem przedstawicielami Generacji X, czyli osobami pomiędzy 35. a 50. rokiem życia. Jak wskazuje The Wall Street Journal, taką tendencję widać już chociażby w McDonald’s Corp., Harley-Davidson Inc., Microsoft Corp. czy 21st Centuryt Fox Inc., w których funkcję CEO objęły w ostatnim czasie osoby poniżej 50. roku życia.

Zdaniem ekspertów, nowo powołani dyrektorzy, choć różni pod wieloma względami, zdają się dzielić pewne wspólne cechy. Iksy, jako pierwsze pokolenie, już od dziecka miały styczność z komputerami, więc generalnie lepiej nadążają za nowinkami technologicznymi niż Baby Boomersi. W opinii wielu, CEO z Generacji X co do zasady w większym stopniu są skłonni podejmować ryzyko niż pokolenie wcześniejsze. Dodatkowo szybciej reagują na nagłe zmiany i kładą większy nacisk na rozwój talentów.

To ostatnie jest szczególnie istotne w warunkach konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, czyli na wysoko wykwalifikowanych pracownikach, w dużej mierze wywodzących się z Pokolenia Y. Są to pracownicy, którzy w mniejszym stopniu przywiązują się do przedsiębiorstwa i są skłonni częściej zmieniać pracę. Dlatego przełożeni z Generacji X muszą przywiązywać szczególną uwagę do rozwoju talentów Millenialsów, aby wzmocnić ich lojalność z firmą. Co więcej dla przedstawicieli Pokolenia Y, pieniądze nie są jedyną formą motywowania ich do pracy. Muszą oni bowiem czuć, że praca, którą wykonują ma znaczenie, a kultura organizacji przekłada się na wyznawane przez nich wartości.

Kiedy iks jest kierownikiem, a igrek pracownikiem


Pomiędzy obydwoma wyżej wspomnianymi pokoleniami często występują pewne antagonizmy. W obiegowej opinii, iksy postrzegają swoich młodszych kolegów jako leniwych, przemądrzałych czy zbyt pewnych siebie. W oczach iksów, Millenialsi są też zbyt wrażliwi na krytykę oraz potrzebują nieustannej afirmacji.

Istnieje również stereotyp, wedle którego przedstawiciele Pokolenia Y uważają, że iksom nie można ufać. Sądzą również, że są niesłusznie odsuwani od procesu decyzyjnego. Co więcej w opinii Millenialsów, iksy, choć mogłyby się wiele nauczyć od swoich podopiecznych, nie korzystają z tej możliwości.

O czym więc powinien pamiętać menedżer z Generacji X, który zarządza igrekami?

1. Bądź w ciągłym kontakcie, korzystaj z mediów społecznościowych

Millenialsi przywiązują ogromną uwagę do informacji zwrotnej. Dlaczego? Są ciągle na bieżąco z wszelkimi informacjami, zarówno ze świata jak i z życia prywatnego, nie wylogowywują się z mediów społecznościowych, a więc również w miejscu pracy muszą wiedzieć o wszystkim co się dzieje. Cenią sobie szybkość odpowiedzi, a ich produktywność wzrasta, gdy mają bezpośrednie wsparcie ze strony swojego kierownictwa.

2. Spraw by ich praca nabrała znaczenia

Dla Pokolenia Y pieniądze to za mało. Millenialsi muszą czuć, że to co robią ma głębszy sens. Są bardziej efektywni, gdy sądzą, że ich praca nawet w pośredni sposób przysłuży się lokalnej społeczności. Jak wynika z badań MSLGROUP, czterech na pięciu Millenialsów twierdzi, że biznes powinien aktywnie angażować się w rozwiązywanie problemów społecznych. Warto więc w tym miejscu sięgnąć do najlepszych praktyk z zakresu CSR.

3. Rozwijaj pracę zespołową i nie odsuwaj od procesu decyzyjnego

Millenialsi lubią pracować w grupie i lubią uczestniczyć w burzy mózgów. Lubią też bezpośrednią współpracę z przełożonymi. Tracą natomiast motywację do pracy, jeśli czują, że są odsuwani od decyzji podejmowanych w organizacji. Lepiej również odnajdują się w bardziej spłaszczonej strukturze organizacyjnej.

Świadomość istnienia różnic pomiędzy pokoleniami z pewnością jest korzystna z punktu widzenia funkcjonowania organizacji. Millenialsi mają bowiem nieco odmienne podejście do pracy niż iksy, o Baby Boomersach nie wspominając.

Bibliografia
EY, Raport EY: Pokolenie Millenialsów bardziej wyczulone na niesprzyjające czynniki pracy i skłonne do zmiany zatrudnienia niż wcześniejsze generacje, http://www.ey.media.pl/pr/297876/raport-ey-pokolenie-millenialsow-bardziej-wyczulone-na-niesprzyjajace-czynniki-pracy-i-sklonne-do-zmiany-zatrudnienia-niz-wczesniejsze-generacje (dostęp: 07.09.2015).
FDU Magazine, Mixing and Managing Four Generations of Employees, http://www.fdu.edu/newspubs/magazine/05ws/generations.htm (dostęp: 07.09.2015).
Forbes, Gen X Is From Mars, Gen Y Is From Venus: A Primer On How To Motivate A Millenial, http://www.forbes.com/sites/robasghar/2014/01/14/gen-x-is-from-mars-gen-y-is-from-venus-a-primer-on-how-to-motivate-a-millennial/ (dostęp: 07.09.2015).
Intergange Group, Gen X Bosses Vs. Millennial Workers – The Contentious Divine
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BoQsmnzCBRsJ:static1.1.sqspcdn.com/static/f/930173/24810799/1398829678720/Gen%2BX%2BBosses%2Bvs.%2BMillennial%2BWorkers.pdf%3Ftoken%3DDgrSCrDSRWdwmR7v2dcbkTKNJrM%253D+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (dostęp: 07.09.2015).
MSLGROUP, The Future of Business Citizenship,
http://mslgroup.com/insights/2014/the-future-of-business-citizenship.aspx (dostęp: 07.09.2015).
The Wall Street Journal, Why The Boss Is Younger Than You Are, http://www.wsj.com/articles/why-the-boss-is-younger-than-you-are-1436306860 (dostęp: 07.09.2015).

Marta Kowalówka

Udostępnij