Artykuły

Amerykanka na rynku pracy wczoraj i dziś

07.06.2012 Autor: Ewa Czarnecka
W publikacji prześledzono najważniejsze wydarzenia, które ukształtowały współczesną rzeczywistość pracujących Amerykanek. Opisano, jak historycznie zmieniała się pozycja kobiet na amerykańskim rynku pracy. Przedstawiono zarys ewolucji praw dotyczących edukacji i zatrudnienia płci pięknej. Omówiono feminizm jako czynnik najbardziej znamienny dla sytuacji pracujących pań oraz ich pozycji w życiu społecznym. Walki emancypantek o równouprawnienie kobiet stanowiły bowiem zarzewie diametralnych zmian na amerykańskim rynku pracy w XIX i XX wieku. W publikacji opisano, jak zmieniały się warunki zatrudniania kobiet pod wpływem pierwszej, drugiej i trzeciej fali feminizmu.

Ewa Czarnecka

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij