Artykuły

Aktywność ekonomiczna Polaków w latach 2000-2011

18.11.2011
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały główne statystyki opisujące aktywność ekonomiczną ludności w naszym kraju. Materiał dostarcza informacji o liczbie ludności pracującej, bezrobotnej oraz nieaktywnej zawodowo czyli niepracującej i z różnych przyczyn niezainteresowanej podjęciem pracy. Ponadto w opracowaniu uwzględniono takie miary rynku pracy jak: wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia oraz współczynnik aktywności zawodowej. Najbardziej aktualne dane prezentowane są w ujęciu kwartalnym, a statystyki za lata 2000-2011 poprzez miary średnioroczne. Na zamieszczonych w opracowaniu wykresach przedstawiono jak kształtowała się dynamika poszczególnych wielkości w analizowanym okresie. W przypadku zestawień rocznych, jako dodatkowy punkty odniesienia, wykorzystane zostały takie zmienne jak: liczba ludności ogółem oraz liczba ludności w wieku produkcyjnym. Informacje o tym jak kształtowała się aktywność ekonomiczna Polaków między 1997 a 2006 rokiem znajdą Państwo w opracowaniu Aktywność ekonomiczna Polaków w latach 1997-2006.

Na opracowanie składają się 4 tabele i 7 wykresów:

Tabela 1. Aktywność ekonomiczna Polaków od 2007 roku – dane kwartalne (tys.)
Tabela 2. Podstawowe wskaźniki aktywności zawodowej Polaków od 2007 roku – dane kwartalne (%)
Tabela 3. Aktywność ekonomiczna Polaków od 2000 roku (tys.)
Tabela 4. Podstawowe wskaźniki aktywności ekonomicznej Polaków od 2000 – dane roczne (%)

Wykres 1. Aktywność ekonomiczna Polaków od 2000 roku
Wykres 2. Liczba ludności ogółem od 2000 roku (tys.)
Wykres 3. Liczba osób w wieku produkcyjnym od 2000 roku (tys.)
Wykres 4. Liczba osób pracujących od 2000 roku (tys.)
Wykres 5. Liczba osób bezrobotnych od 2000 (tys.)
Wykres 6. Liczba osób nieaktywnych zawodowo od 2000 roku (tys.)
Wykres 7. Dynamika podstawowych wskaźników aktywności ekonomicznej Polaków od 2000 roku

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij