Artykuły

Aktywność ekonomiczna Polaków w latach 1997-2006

11.03.2009
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały główne statystyki opisujące aktywność ekonomiczną Polaków w latach 1997-2006. Dane prezentowane są w ujęciu średniorocznym. Materiał dostarcza informacji o liczbie ludności pracującej, bezrobotnej oraz nieaktywnej zawodowo czyli niepracującej i z różnych przyczyn niezainteresowanej podjęciem pracy. Uwzględniono także takie miary rynku pracy jak: wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia oraz współczynnik aktywności zawodowej. Na zamieszczonych w opracowaniu wykresach przedstawiono jak na przestrzeni analizowanych 10 lat kształtowała się dynamika poszczególnych wielkości. Jako dodatkowy punkty odniesienia wykorzystane zostały takie zmienne jak liczba ludności ogółem oraz liczba ludności w wieku produkcyjnym. Zapraszamy Państwa także do zapoznania się z najbardziej aktualnymi danymi na temat aktywności ekonomicznej Polaków.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 8 wykresów:

Tabela 1. Aktywność ekonomiczna Polaków w latach 1997-2006 (tys.)
Tabela 2. Podstawowe wskaźniki aktywności ekonomicznej Polaków w latach 1997- 2006 (%)

Wykres 1. Aktywność ekonomiczna Polaków w 2006 roku
Wykres 2. Aktywność ekonomiczna Polaków w latach 1997-2006
Wykres 3. Liczba ludności ogółem w latach 1997-2006 (tys.)
Wykres 4. Liczba osób w wieku produkcyjnym w latach 1997-2006 (tys.)
Wykres 5. Liczba osób pracujących w latach 1997-2006 (tys.)
Wykres 6. Liczba osób bezrobotnych w latach 1997-2006 (tys.)
Wykres 7. Liczba osób nieaktywnych zawodowo w latach 1997-2006 (tys.)
Wykres 8. Dynamika podstawowych wskaźników aktywności ekonomicznej Polaków w latach 1997-2006

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij