Artykuły

Aktywność ekonomiczna pokolenia 55+ w Europie w 2013 roku

10.02.2014
Niniejsze opracowanie przedstawia informacje na temat aktywności ekonomicznej osób pomiędzy 55 a 64 rokiem życia. Zaprezentowano dane dotyczące stopy bezrobocia, współczynnika aktywności zawodowej oraz wskaźnika zatrudnienia wśród pokolenia 55+ w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej, a także Szwajcarii, Norwegii i Islandii. Przedstawiono również liczbę osób bezrobotnych, pracujących oraz nieaktywnych zawodowo w analizowanej grupie wiekowej. Zaprezentowano informacje odnoszące się do ogółu osób w wieku 55-64 lata oraz dla kobiet i mężczyzn. Publikacja dotyczy trzech pierwszych kwartałów 2013 roku.
Na opracowanie składa się 6 tabel i 12 wykresów:

Tabela 1. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 55-64 lata w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (%)
Tabela 2. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 55-64 lata ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (%)
Tabela 3. Współczynnik aktywności zawodowej wśród osób w wieku 55-64 lata w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (%)
Tabela 4. Współczynnik aktywności zawodowej wśród osób w wieku 55-64 lata ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (%)
Tabela 5. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 55-64 lata w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (%)
Tabela 6. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 55-64 lata ze względu na płeć w wybranych krajach Europy w okresie I-III kwartał 2013 roku (%)

Wykres 1. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 55-64 lata w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 2. Bezrobotni w wieku 55-64 lata w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 3. Stopa bezrobocia wśród kobiet w wieku 55-64 lata w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 4. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn w wieku 55-64 lata w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 5. Współczynnik aktywności zawodowej wśród osób w wieku 55-64 lata w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 6. Nieaktywni zawodowo w wieku 55-64 lata w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 7. Współczynnik aktywności zawodowej wśród kobiet w wieku 55-64 lata w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 8. Współczynnik aktywności zawodowej wśród mężczyzn w wieku 55-64 lata w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 9. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 55-64 lata w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 10. Pracujący w wieku 55-64 lata w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (tys.)
Wykres 11. Wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet w wieku 55-64 lata w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)
Wykres 12. Wskaźnik zatrudnienia wśród mężczyzn w wieku 55-64 lata w wybranych krajach Europy w III kwartale 2013 roku (%)

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij