Artykuły

Aktywność ekonomiczna obywateli krajów Unii Europejskiej w 2010 roku

03.06.2011
W niniejszym materiale dokonano porównania podstawowych statystyk opisujących aktywność ekonomiczną obywateli 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zebrano i zestawiono z sobą takie wielkości, jak: liczba ludności w wieku produkcyjnym, liczba ludności pracującej, bezrobotnej oraz nieaktywnej zawodowo w roku 2010. Tabelarycznie skonfrontowano główne wskaźniki rynku pracy dla wszystkich 27 krajów Unii. Wskaźnik zatrudnienia, współczynnik aktywności ekonomicznej czy stopa bezrobocia zostały ponadto przedstawione dla całej Wspólnoty również w ujęciu kilkuletnim. Zaprezentowano odrębne zestawienia za lata 1997 – 2010 dla „starej 15” oraz za lata 2000 – 2010 dla Wspólnoty w jej obecnym kształcie. Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z opracowaniem na temat aktywności ekonomicznej Europejczyków w roku 2008 oraz roku 2009.

Na opracowanie składa się 6 tabel i 4 wykresy:

Tabela 1. Aktywność zawodowa obywateli poszczególnych krajów UE-27 w roku 2010 (tys.)
Tabela 2. Podstawowe wskaźniki aktywność zawodowej obywateli poszczególnych krajów UE-27 w roku 2010 (%)
Tabela 3. Aktywność zawodowa obywateli UE-27 w latach 2000-2010 (tys.)
Tabela 4. Podstawowe wskaźniki aktywność zawodowej obywateli UE-27 w latach 2000-2010 (%)
Tabela 5. Aktywność zawodowe obywateli UE-15 w latach 1997-2010 (tys.)
Tabela 6. Podstawowe wskaźniki aktywność zawodowej obywateli UE-15 w latach 1997-2010 (%)

Wykres 1. Aktywność zawodowa obywateli UE-27 w latach 2000-2010
Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia obywateli UE-27 i UE-15 w latach 1997–2010
Wykres 3. Stopa bezrobocia obywateli UE-27 i UE-15 w latach 2000-2010
Wykres 4. Współczynnik aktywności zawodowej obywateli UE-27 i UE-15 w latach 2000–2010

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij