Artykuły

Absolwenci kierunków ścisłych w krajach UE w 2009 roku

17.11.2011
Opracowanie zawiera informacje na temat absolwentów kierunków ścisłych w 25 krajach Unii Europejskiej (UE). W publikacji przytoczono statystyki dotyczące wszystkich państw członkowskich UE z wyjątkiem Luksemburga i Grecji. Zgodnie z terminologią Eurostat oraz Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED’97) za kierunki ścisłe uznano kierunki z grupy nauka oraz technika, przemysł, budownictwo. Opracowanie informuje o liczbie absolwentów kierunków ścisłych w 25 analizowanych krajach w 2009 roku. Zaprezentowano także strukturę absolwentów uczelni wyższych według ukończonych grup kierunków studiów oraz udział absolwentów kierunków ścisłych w ogóle absolwentów. W ostatniej części opracowania przytoczono odsetek kobiet wśród absolwentów kierunków ścisłych w 2009 roku oraz procentową zmianę w liczbie absolwentów kierunków ścisłych w latach 2000-2009.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Absolwenci kierunków ścisłych w wybranych krajach UE w 2009 roku (tys.)
Tabela 2. Absolwenci szkół wyższych w wybranych krajach UE według ukończonych grup kierunków w 2009 roku (%)

Wykres 1. Udział absolwentów kierunków ścisłych w ogóle absolwentów w wybranych krajach UE w 2009 roku (%)
Wykres 2. Udział kobiet wśród absolwentów kierunków ścisłych w wybranych krajach UE w 2009 roku (%)
Wykres 3. Procentowa zmiana w liczbie absolwentów kierunków ścisłych w wybranych krajach UE w latach 2000-2009

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij