Artykuły

Absolwenci kierunków ścisłych w krajach UE

29.11.2012
Opracowanie zawiera informacje na temat absolwentów kierunków ścisłych w krajach Unii Europejskiej (UE-27). Zgodnie z terminologią Eurostat-u oraz Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED’97) za kierunki ścisłe uznano kierunki z grupy nauka oraz technika, przemysł, budownictwo. Opracowanie informuje o liczbie absolwentów kierunków ścisłych w 27 analizowanych krajach w 2010 roku. Zaprezentowano także strukturę absolwentów uczelni wyższych według ukończonych grup kierunków studiów oraz udział absolwentów kierunków ścisłych w ogóle absolwentów. W ostatniej części opracowania przytoczono odsetek kobiet wśród absolwentów kierunków ścisłych w 2010 roku oraz procentową zmianę w liczbie absolwentów kierunków ścisłych w latach 2000-2010.

Na opracowanie składają się 2 tabele i 3 wykresy:

Tabela 1. Absolwenci kierunków ścisłych w krajach UE w 2010 roku (tys.)
Tabela 2. Absolwenci szkół wyższych w krajach UE według ukończonych grup kierunków w 2010 roku (%)

Wykres 1. Udział absolwentów kierunków ścisłych w ogóle absolwentów w krajach UE w 2010 roku (%)
Wykres 2. Udział kobiet wśród absolwentów kierunków ścisłych w krajach UE w 2010 roku (%)
Wykres 3. Procentowa zmiana w liczbie absolwentów kierunków ścisłych w krajach UE w latach 2000-2010

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij