Artykuły

Absencja chorobowa w Polsce w I półroczu 2014 roku

22.12.2014
Wzmożona absencja chorobowa jest dla pracodawców nie lada problemem. A jak wynika z danych ZUS, liczba zaświadczeń lekarskich wystawianych osobom pracującym wzrosła w I półroczu 2014 roku o 3,9% (w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013). Jak dokładnie wyglądają statystyki związane z absencją chorobową w Polsce?

Opracowanie zawiera 1 tabelę i 9 wykresów.

Tabela 1. Liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS według dni absencji chorobowej w I półroczu 2014 roku (w tys.)
Wykres 1. Liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS według dni absencji chorobowej w I półroczu 2014 roku (w %)
Wykres 2. Liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS według dni absencji chorobowej w I półroczu 2014 roku (I półrocze 2013 = 100%)
Wykres 3. Przeciętna długość absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w podziale na wiek ubezpieczonego w I półroczu 2014 roku (w dniach)
Wykres 4. Przeciętna długość absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS w podziale na wiek ubezpieczonego w I półroczu 2014 roku (I półrocze 2013 = 100%)
Tabela 2. Liczba osób ubezpieczonych w ZUS, którym wystawiono zaświadczenie lekarskie z tytułu choroby własnej w podziale na wiek ubezpieczonego w I półroczu 2014 roku (w tys.)
Wykres 5. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według wybranych tytułów ubezpieczenia w I półroczu 2014 roku (w %)
Wykres 6. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wystawionego z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS według wybranych tytułów ubezpieczenia w I półroczu 2014 roku (w dniach)
Wykres 7. Ranking 10 grup chorobowych będących najczęstszym powodem absencji w I półroczu 2014 roku (jako % liczby dni absencji ogółem)*
Wykres 8. Ranking 10 grup chorobowych według przeciętnej długości absencji w I półroczu 2014 roku (w dniach)*

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij