Artykuły

50+: przykłady dobrych praktyk w Europie

24.11.2008 Autor: Krzysztof Belczyk
Z problemem starzejących się zasobów ludzkich na rynku pracy zmaga się niemal cała Europa. Prognozy demograficzne na najbliższe dziesięciolecia wskazują, że z roku na rok ta sytuacja będzie się pogarszać. Aby przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom na europejskim rynku pracy, rządy państw starają się przeprowadzać niezbędne reformy i skupiać na polityce zmierzającej do wydłużenia aktywności zawodowej swoich obywateli. Artykuł przedstawia przykłady rozwiązań systemowych zastosowanych w wybranych państwach UE. W publikacji scharakteryzowano reformy emerytalne oraz niektóre programy i inicjatywy rządowe w takich krajach jak: Finlandia, Szwecja, Dania, Wielka Brytania, Łotwa i Estonia. Są to państwa utrzymujące najwyższe w Europie wskaźniki zatrudnienia osób między 50 a 64 rokiem życia. Przytoczone doświadczenia i przykłady dobrych praktyk pozwolą czytelnikowi dokonać porównań z inicjatywami podejmowanymi w naszym kraju.

Krzysztof Belczyk

Materiał dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników portalu..

Udostępnij