Wiadomości

Zwolnienia w polskich urzędach

18.10.2010
Zgodnie z projektem ustawy o redukcji zatrudnienia w urzędach, do końca czerwca 2011 roku zatrudnienie w każdej takiej placówce będzie musiało zmniejszyć się o 10%. Termin ten będzie jednak najprawdopodobniej wydłużony do końca 2011 roku, a zwolnienia będą mniejsze niż planowano. Redukcje zatrudnienia nie obejmą działaczy związkowych, a także głównych księgowych, kierowników, audytorów, pracowników służb bhp, pełnomocników do spraw informacji niejawnej czy osób zatrudnionych w kancelarii prezydenta, Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym i wojewódzkich sądach administracyjnych.
Źródło: gazetaprawna.pl